• kontakt[at]vidTV.pl
Regulamin strony vidTV.pl

Wstęp

Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej vidTV.pl (włącznie ze wszelkimi materiałami w niej zawartymi), wiąże się z wyrażeniem zgody i zaakceptowaniem warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie.


Prawa własności intelektualnej

Serwis vidTV.pl nie zawiera plików mulitmedialnych ani nie produkuje żadnych transmisji, a jedynie informacje na ich temat zawierające:

 • Kody embed (HTML) zewnętrznych serwisów
 • Linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych
 • Wszelkie roszczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, i innych naruszeń regulaminu można zgłaszać przez formularz kontaktowy dostępony na stronie lub bezpośrednio na adres [email protected]
 • Użytkownik zamieszczając materiały na stronie internetowej vidTV.pl oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów.

 • Użytkownicy naszego serwisu mogą jedynie dodawać materiały do strony w postaci: kodu HTML/odnośnika do innych stron za pomocą formularza "Dodaj kanał". Jeśli są państwo właścicielami zamieszczonych na serwisie VidTV.pl materiału/-ów, bez wiedzy i zgody właściciel treści, redakcja serwisu prosi o zgłoszone bezpośrednio na adres [email protected] Wówczas plik zostanie niezwłocznie usunięty. Informujemy, że korzystając z serwisu robisz to na własną odpowiedzialność, a administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to w jaki sposób korzystasz z materiałów umieszczonych na witrynie.


  Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.vidTV.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.
  4. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.

  Ograniczenie odpowiedzialności prawnej

  W żadnym wypadku vidTV.pl, współpracownicy oraz administratorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe, szkody wynikające z wszelkich: błędów, pomyłek lub nieścisłości w zawartości, osobistych urazów lub szkód mienia, dowolnej natury jakkolwiek wynikających z dostępu i użytkowania naszego serwisu, nieautoryzowanego dostępu lub użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub jakichkolwiek lub wszystkich osobistych informacji i/lub danych finansowych w nim zawartych, dowolnej postaci przerw w transmisji do lub z naszego serwisu, wszelkich usterek, wirusów, koni trojańskich lub podobnych, które mogą zostać przesłane z użyciem naszego serwisu przez podmioty trzecie, wszystkie błędy lub zaniedbania w informacjach lub powodujące utratę lub szkody dowolnego rodzaju wynikające z użytkowania zawartości zamieszczonej.
  Powyższe ograniczenia odpowiedzialności prawnej są w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

  Postanowienia końcowe

  Serwis vidTV.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania działania serwisu w całości bądź też w części, bez podania przyczyny.
  vidTV.pl zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników.
  Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu.
  Używanie serwisu vidTV.pl od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2014 r.