• kontakt[at]vidTV.pl
Zgłoś naruszenie praw autorskich

W przypadku, gdy któryś z kanałów znajdujący się na stronie narusza prawa autorskie, prawa i uczucia osób trzecich, zawierają treści uważane za obsceniczne lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej itp. należy zgłosić kanał za pomocą poniższego linku:
Formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail: [email protected]

Podczas zgłoszenia naruszenia praw autorskich wymagane jest dołączenie następujących informacji:

 • Pełne dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu). Informujemy, że możemy przekazać Twoje informacje kontaktowe i treść zgłoszenia osobie, która opublikowała zgłaszane materiały.
 • Opis dzieła, do którego prawa autorskie zostały naruszone.
 • Opis materiałów w naszym serwisie, które naruszają Twoje prawa autorskie.
 • Przesłanie adresów internetowych (URL) prowadzących bezpośrednio do materiałów naruszających prawa autorskie.

 • Oświadczenie, że:

 • Oświadczam, że informacje zawarte w tym powiadomieniu są zgodne z prawdą i że jestem właścicielem praw autorskich lub mam wyłączne prawo do wnoszenia skarg o naruszanie praw autorskich do tych materiałów.
 • Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie wskazanych powyżej materiałów chronionych prawem autorskim odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich, lub strony trzeciej, która jest prawnie do tego upoważniona w imieniu właściciela praw autorskich, i nie jest dozwolone przez prawo na innej podstawie.
 • Twój podpis tradycyjny lub elektroniczny.

 • Proszę pamiętać, że podane informacje mogą zostać przekazane Użytkownikowi, który dostarczył materiały podejrzane o łamanie zasad, w celu umożliwienia jej złożenia wyjaśnień.

  Proszę również upewnić się, czy konkretne treści rzeczywiście naruszają prawa autorskie. W razie wątpliwości odnośnie swoich praw lub braku pewności, czy wystąpiło naruszenie praw autorskich, sugerujemy najpierw zwróć się o poradę prawną. Zwracamy uwagę, iż na mocy art. 212 par.1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z późn. zmianami) złożenie nieprawdziwego zawiadomienia może być zagrożone karą nawet roku pozbawienia wolności. Szkody spowodowane nieprawdziwym zgłoszeniem mogą też prowadzić do zasądzenia wysokich odszkodowań zasądzonych w postępowaniu cywilnym.
  Kanały naruszające prawa autorskie zostaną zablokowane w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia.